نوبت دهی بیمارستان
  • 1401/09/18 - 17:50
  • - number of visits: 149
  • - Number of visitors: 130
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
پیام تبریک ریاست محترم بیمارستان در جمع پرسنل امور مالی

مراسم قدردانی از پرسنل امور مالی به مناسبت روز حسابدار

8583.mp3 مراسم قدردانی از پرسنل امور مالی به مناسبت روز حسابدار

 

ریاست محترم بیمارستان طی بازدید از پرسنل امور مالی "روز حسابدار" را  را به تمامی همکاران فعال در این حوزه در سطح بیمارستان تبریک گفت. همچنین در این بازدید مدیریت محترم بیمارستان و مدیریت محترم پرستاری نیز این روز را به همکاران حسابدار تبریک عرض نمودند.

  • Newsgroup : مناسبت ها
  • News code : 8583
کپی لینک کوتاه:
key words

Pictures

Template settings