نوبت دهی بیمارستان
لیست اخبار صفحه :1
برپایی ایستگاه صلواتی در بیمارستان امام حسین (ع)

برپایی ایستگاه صلواتی در بیمارستان امام حسین (ع)

برپایی ایستگاه صلواتی در بیمارستان امام حسین (ع) به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام حسین (ع)، به مناسبت ایام محرم ایستگاه صلواتی به همت ریاست، مدیریت و پرسنل در محوطه بیمارستان برپا گردید و از مراجعین پذیرایی بعمل آمد.

    Template settings