نوبت دهی بیمارستان
  • 1401/06/20 - 12:57
  • - number of visits: 74
  • - Number of visitors: 68
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
سالن کنفرانس جدید بیمارستان امام حسین (ع) همزمان با برگزاری مراسم روز پزشک افتتاح و به بهره برداری رسید

بهره برداری از سالن کنفرانس بیمارستان امام حسین (ع)

5171.mp3 بهره برداری از سالن کنفرانس بیمارستان امام حسین (ع)
 
سالن کنفرانس جدید بیمارستان امام حسین (ع) همزمان با برگزاری مراسم روز پزشک افتتاح و به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام حسین (ع)، دکتر مصطفی  مطلب نژاد ریاست محترم بیمارستان بیان نمودند: با توجه به کمبود فضای سالن جلسات و به منظور جلب رضایت و تکریم پرسنل مرکز و همچنین مشارکت حداکثری کارکنان در کارگاه های آموزشی، سالن کنفرانس جدید با فضای مناسب راه اندازی شد.
  • Newsgroup : خبری
  • News code : 5171
کپی لینک کوتاه:
key words
Template settings