نوبت دهی بیمارستان
  • 1401/09/21 - 12:41
  • - number of visits: 93
  • - Number of visitors: 76
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری کمیته مرگ کودکان 1 تا 59 ماه در بیمارستان امام حسین(ع)

8808.mp3 برگزاری کمیته مرگ کودکان 1 تا 59 ماه در بیمارستان امام حسین(ع)

کمیته مرگ  کودکان 1 تا 59 ماهه  بیمارستان در تاریخ 20 آذر ماه برگزار گردید. این جلسه با حضور ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر مطلب نژاد، مدیریت محترم پرستاری سرکار خانم همتی و سرکار خانم دکتر غفاری پور متخصص اطفال و جمعی از کارشناسان مربوطه برگزار گردید. در این جلسه پرونده موارد فوت بررسی و تجزیه تحلیل  گردید.

  • Newsgroup : خبری
  • News code : 8808
کپی لینک کوتاه:
key words

Pictures

Template settings