نوبت دهی بیمارستان

بخش ICU

 

رئیس بخش: سرکارخانم دکتر دادمهر متخصص بیهوشی
سرپرستاربخش: سرکار خانم علی جانی
شماره تماس:  56310915
موقعیت مکانی: طبقه سوم بیمارستان

معرفی بخش ICU:

بخش ICU دارای 5 تخت فعال می باشد.  بخش ICU قابلیت پذیرشر بیماران نیازمند مراقبت ویژه ، مسمومیت و ... را دارد.
   

امکانات و تجهیزات بخش ICU:

  1. ترالی داروهای اورژانس
  2. 4تخت با تمام امکانات تخصصی 
  3. اتاق ایزوله جهت جداسازی  و تحت نظر گرفتن بیماران عفونی و یا  بیماران با نقص سیستم ایمنی
  4. دستگاه الکتروشوک
  5. مانیتور پرتابل
  6. مانیتور سانترال
  7. اکسیژن سانترال
  8. ساکشن پرتابل و سانترال
  9. پمپ تزریق دارو
  10. دستگاه نوار قلب (ECG) و....

قوانین بخش ICU:

آموزش به بیمار در رابطه با قوانین و روند درمان توسط پرسنل در زمان بستری، حین بستری و حین ترخیص و پس از ترخیص انجام می گردد.

بیماران با توجه به شرایط بیماری همراه نداشته و کلیه مراقبتهای عمومی و تخصصی توسط بخش انجام می گردد.

 به دلیل شرایط ویژه بیماران بستری در ICU ساعت ملاقات 15 الی 16 با هماهنگی مسئول بخش و پرستار بالین ,فقط از طریق راهرو مشاهده  می باشد.

در مورد روند درمان می توانید از پرستار بالین بیمار سوال نمائید.

دستبند شناسایی بیمار به منظور شناسائی بیمار در بیمارستان مورد استفاده می باشد نباید هرگز از دست خارج گردد.

اطلاعات پرونده بیماران خصوصی است و پرسنل مجاز نمی باشدکه این اطلاعات را در اختیار همراهان قرار دهند حتی اگر کادر درمان باشند.

Template settings