نوبت دهی بیمارستان

بخش زنان و زایمان

 

رئیس بخش: سرکار خانم دکتر نظری متخصص زنان
سرپرستاربخش: سرکار خانم ایمانی
شماره تماس:  56310915
موقعیت مکانی: طبقه سوم بیمارستان

معرفی بخش زنان و زایمان:

بخش زنان  دارای 15 تخت فعال می باشد.  بخش زنان  قابلیت پذیرش بیماران اطفال با تشخیص عفونت لگن،دیابت بارداری،فشارخون بارداری ،زایمان و.... را دارد.

واحد زایمان دارای 2 اتاق مجزا جهت زایمان طبیعی و یک اتاق مخصوص فشار خون بارداری می باشد. تمامی اتاق ها تمامی تجهیزات مربوط به زایمان طبیعی و احیا مادر و کودک را دارد.
   

امکانات و تجهیزات بخش زنان و زایمان:

 1. ترالی داروهای اورژانس بزرگسالان  و نوزادان
 2. اتاق های 2 تخته و4 تخته جهت بستری بیماران
 3. اتاق های زایمان
 4. اتاق پره اکلامپسی و اکلامپسی(فشارخون بارداری)
 5. دستگاه شیردوش برقی
 6. دستگاه الکتروشوک
 7. گرم کننده نوزاد
 8. تخت و کات نوزاد
 9. مانیتور پرتابل
 10. مانیتور سانترال
 11. اکسیژن سانترال
 12. ساکشن پرتابل و سانترال
 13. پمپ تزریق دارو
 14. دستگاه نوار قلب (ECG) و....

قوانین بخش زنان و زایمان :

آموزش به بیمار در رابطه با قوانین و روند درمان توسط پرسنل در زمان بستری، حین بستری و حین ترخیص و پس از ترخیص انجام می گردد.

هر تخت مادران به همراه کات نوزادان است که تازمانی که نوزاد با شرایط طبیعی ، درکنار مادر می باشد.

آموزش شیردهی،دوشیدن شیر و نگهداری آن در بخش مربوطه هم از طریق کارشناس مشاوره شیر مادر و هم از طریق پخش فیلم و بروشورهای آموزشی می باشد.

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد از لحظه به دنیا آمدن نوزادان آغاز می گردد.

 ساعت ملاقات 15 الی 16 با هماهنگی مسئول بخش و پرستار بالین بیمار می باشد.

در مورد روند درمان می توانید از ماما ی بیمار سوال نمائید.

دستبند شناسایی بیمار  و نوزادان به منظور شناسائی بیمار در بیمارستان مورد استفاده می باشد نباید هرگز از دست خارج گردد.

اطلاعات پرونده بیماران خصوصی است و پرسنل مجاز نمی باشدکه این اطلاعات را در اختیار همراهان قرار دهند حتی اگر کادر درمان باشند.

Template settings