نوبت دهی بیمارستان

بخش داخلی

 

رئیس بخش: آقای دکتر شیرزاده متخصص داخلی
سرپرستاربخش: سرکار خانم محمدی
شماره تماس:  56310915
موقعیت مکانی: طبقه دوم بیمارستان

معرفی بخش داخلی:

بخش داخلی دارای 21 تخت فعال می باشد.  بخش جنرال بوده و بیماران با تشخیص داخلی  از قبیل دیابت، پنومونی، بیماران دیابتی  بیماران با بیماریهای عفونی و .... بستری می شوند.
   

امکانات و تجهیزات بخش داخلی:

  1. ترالی داروهای اورژانس
  2. اتاق های 2 تخته و4 تخته جهت بستری بیماران
  3. اتاق ایزوله جهت جداسازی  و تحت نظر گرفتن بیماران عفونی و یا  بیماران با نقص سیستم ایمنی
  4. دستگاه الکتروشوک
  5. مانیتور پرتابل
  6. اکسیژن سانترال
  7. ساکشن پرتابل و سانترال
  8. پمپ تزریق دارو
  9. دستگاه نوار قلب (ECG) و....

قوانین بخش داخلی:

آموزش به بیمار در رابطه با قوانین و روند درمان توسط پرسنل در زمان بستری، حین بستری و حین ترخیص و پس از ترخیص انجام می گردد.

بیماران در مراقبت حاد همراه ندارند و ساعت ملاقات 15 الی 16 با هماهنگی مسئول بخش و پرستار بالین بیمار می باشد.

در مورد روند درمان می توانید از پرستار بالین بیمار سوال نمائید.

دستبند شناسایی بیمار به منظور شناسائی بیمار در بیمارستان مورد استفاده می باشد نباید هرگز از دست خارج گردد.

اطلاعات پرونده بیماران خصوصی است و پرسنل مجاز نمی باشدکه این اطلاعات را در اختیار همراهان قرار دهند حتی اگر کادر درمان باشند.

 

Template settings