نوبت دهی بیمارستان

بخش جراحی

 

رئیس بخش: آقای دکتر رستم نژاد متخصص جراحی عمومی
سرپرستاربخش: سرکار خانم عسگری
شماره تماس:  56310915
موقعیت مکانی: طبقه دوم بیمارستان

معرفی بخش جراحی:

بخش جراحی دارای 21 تخت فعال می باشد.  بخش جراحی قابلیت پذیرش بیماران جراحی عمومی، ارتوپدی را دارد. وظرفیت  پذیرش بیماریهای آپاندیسیت،کله سیستیت،انواع شکستگی ها ، لامینکتومی و... رادارد.
   

امکانات و تجهیزات بخش جراحی:

  1. ترالی داروهای اورژانس
  2. اتاق های 2 تخته و4 تخته جهت بستری بیماران با مشکلات جراحی و یا ارتوپدی
  3. اتاق ایزوله جهت جداسازی  و تحت نظر گرفتن بیماران عفونی و یا  بیماران با نقص سیستم ایمنی
  4. دستگاه الکتروشوک
  5. مانیتور پرتابل
  6. مانیتور سانترال
  7. اکسیژن سانترال
  8. ساکشن پرتابل و سانترال
  9. پمپ تزریق دارو
  10. دستگاه نوار قلب (ECG) و....

قوانین بخش جراحی:

آموزش به بیمار در رابطه با قوانین و روند درمان توسط پرسنل در زمان بستری، حین بستری و حین ترخیص و پس از ترخیص انجام می گردد.

 ساعت ملاقات 15 الی 16 با هماهنگی مسئول بخش و پرستار بالین بیمار می باشد.

در مورد روند درمان می توانید از پرستار بالین بیمار سوال نمائید.

دستبند شناسایی بیمار به منظور شناسائی بیمار در بیمارستان مورد استفاده می باشد نباید هرگز از دست خارج گردد.

اطلاعات پرونده بیماران خصوصی است و پرسنل مجاز نمی باشدکه این اطلاعات را در اختیار همراهان قرار دهند حتی اگر کادر درمان باشند.

 

Template settings