نوبت دهی بیمارستان

بخش اطفال

 

رئیس بخش: سرکار خانم دکتر بشرزاده متخصص اطفال
سرپرستاربخش: سرکار خانم جعفری
شماره تماس:  56310915
موقعیت مکانی: طبقه سوم بیمارستان

معرفی بخش اطفال:

بخش اطفال دارای 12 تخت فعال می باشد.  بخش اطفال قابلیت پذیرش بیماران اطفال با تشخیص های عفونت ریه،تشنج،ضعف و بی حالی،تب و.... را دارد.
   

امکانات و تجهیزات بخش اطفال :

 1. ترالی داروهای اورژانس
 2. اتاق های 2 تخته و4 تخته جهت بستری بیماران
 3. اتاق ایزوله جهت جداسازی  و تحت نظر گرفتن بیماران عفونی و یا  بیماران با نقص سیستم ایمنی
 4. اتاق رگ گیری اطفال
 5. دستگاه الکتروشوک
 6. مانیتور پرتابل
 7. مانیتور سانترال
 8. اکسیژن سانترال
 9. ساکشن پرتابل و سانترال
 10. پمپ تزریق دارو
 11. دستگاه نوار قلب (ECG) و....

قوانین بخش اطفال:

آموزش به بیمار در رابطه با قوانین و روند درمان توسط پرسنل در زمان بستری، حین بستری و حین ترخیص و پس از ترخیص انجام می گردد.

 ساعت ملاقات 15 الی 16 با هماهنگی مسئول بخش و پرستار بالین بیمار می باشد.

در مورد روند درمان می توانید از پرستار بالین بیمار سوال نمائید.

دستبند شناسایی بیمار به منظور شناسائی بیمار در بیمارستان مورد استفاده می باشد نباید هرگز از دست خارج گردد.

اطلاعات پرونده بیماران خصوصی است و پرسنل مجاز نمی باشدکه این اطلاعات را در اختیار همراهان قرار دهند حتی اگر کادر درمان باشند.

Template settings