بیمارستان امام حسین(ع)- [اخبار پایگاه]
دیدار نماینده محترم مجلس از بیمارستان به مناسبت روز پزشک دیدار نماینده محترم مجلس از بیمارستان به مناسبت روز پزشک

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۷ | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام حسین(ع):
http://iums.ac.ir/find.php?item=299.30299.54099.fa
برگشت به اصل مطلب