بیمارستان امام حسین(ع)- [اخبار پایگاه]
روز پزشک گرامی باد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱ | 
AWT IMAGEروز پزشک گرامی باد
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام حسین(ع):
http://iums.ac.ir/find.php?item=299.30299.53861.fa
برگشت به اصل مطلب