بیمارستان امام حسین(ع)- [اخبار پایگاه]
آگهی مزایده بوفه،گلفروشی، آژانس بیمارستان امام حسین علیه السلام آگهی مزایده بوفه،گلفروشی، آژانس بیمارستان امام حسین علیه السلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | 

بیمارستان امام حسین  علیه السلام واقع در شهرستان بهارستان در نظر دارد بوفه ،گلفروشی و آژانس را به افراد واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان می توانند از تاریخ 96/4/26 لغایت 96/4/28 در ساعات اداری به واحد کارگزینی جهت دریافت شرایط واگذاری مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام حسین(ع):
http://iums.ac.ir/find.php?item=299.30299.51873.fa
برگشت به اصل مطلب